Aktualności

Co wiemy o kontrahencie

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych...

Ogłaszamy praktyki wakacyjne

Jak co roku o tej porze – Kancelaria ogłasza nabór na praktyki wakacyjne. Najważniejsze informacje dotyczące praktyk są następujące: nasza propozycja adresowana jest do studentów IV i V roku studiów prawniczych; szukamy studentów z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, znających...

Odszkodowanie bez podatku

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do odszkodowania rekompensującego rzeczywistą stratę, a nie korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Tak wynika z wyroku NSA z 1 lutego 2017 r. Według NSA w  przedmiotowej...

Użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy, rozważając zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 49/16, orzekł w uchwale z dnia 22 marca 2017 r, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Teza tej uchwały jest zgodna z wcześniejszą uchwałą...

Dane syndyka znajdziemy w CEIDG

Sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – wchodzi w życie nowelizacja...

Nowelizacja Kodeksu karnego

23 marca 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która trafi następnie do Senatu.  Przedmiotowa nowelizacja ma zapobiegać uchylaniu się od płacenia alimentów. Zmiana polega na tym, by osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej...

 Do góry