Aktualności

Inwestycja obok

Na działce zlokalizowanej przy zbiegu ul. Podwale oraz ul. Senatorskiej, czyli obok budynku, w którym już od 17 lat pracuje Kancelaria, powstaje biurowiec. Wypełni on pustą przestrzeń, niezagospodarowaną od czasów wojny.

Inwestorem jest zaprzyjaźniony z Kancelarią inwestor, projekt przygotowała znana pracownia architektoniczna RKW zaś wykonawcą jest firma z Sopotu NDI. Według projektu budynek wygląda co najmniej na interesujący, w rezultacie okolica zyska należny jej standard estetyczny i urbanistyczny. Inwestycja stała się przed kilkoma miesiącami przedmiotem zupełnie niepotrzebnej sensacji. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli pośrednio w procesie uzyskiwania zezwoleń przez inwestora i nie są nam znane przesłanki dla kwestionowania legalności tego postępowania.

Niezależnie od przejściowych uciążliwości wydaje się niewątpliwe, że Warszawa zyska na uporządkowaniu tak prestiżowego miejsca.

 Do góry