Aktualności

Grupy kapitałowe – prawo wewnętrzne i szkolenia

Jak się okazuje, funkcjonowanie wielkiego biznesu pomimo braku przepisów jest jak najbardziej możliwe. Światły przykład w tym zakresie dają grupy kapitałowe, które wobec braku prawa holdingowego w Polsce muszą we własnym zakresie rozwiązywać wszystkie newralgiczne problemy związane choćby z odpowiedzialnością członków organów wykonawczych, nadzorem i sprawozdawczością. Polskie grupy kapitałowe zmuszone są do tworzenia prawa wewnętrznego w miejsce brakującej legislacji państwowej. Szkolenia dla grup kapitałowych prowadzone przez partnera Kancelarii, adw. Karolinę Kocemba pomagają rozwiązać od strony praktycznej i teoretycznej przynajmniej część trudnych problemów grup kapitałowych.

 Do góry