Aktualności

Karolina Kocemba dla PZU o grupie kapitałowej

W dniu 19 marca br. dr adw. Karolina Kocemba, partner w Kancelarii, poprowadzi wewnętrzne szkolenie w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na temat prawnych problemów związanych z funkcjonowaniem grupy kapitałowej. Szkolenie obejmować będzie zarówno część teoretyczną jak i warsztaty. PZU jak wiadomo jest jedną z największych polskich grup kapitałowych i ósmą pod względem przychodów polską firmą. Funkcjonowanie tak dużego podmiotu o charakterze grupy kapitałowej, wobec braku regulacji ustawowej na ten temat, stawia zasadnicze wyzwania organizacyjne i prawne. Organizacja ta jest więc naturalnym adresatem wiedzy o zasadach funkcjonowania spółki o charakterze holdingu.

 Do góry