Aktualności

Restrukturyzacja i zmiany w upadłości – nowe idee dla biznesu w kłopotach

Rada Ministrów opracowuje projekt prawa restrukturyzacyjnego. Póki co, w lutym został przyjęty projekt założeń do projektu ustawy. Zmiany mają być rewolucyjne. Znowelizowana zostanie również Prawo Upadłościowe i Naprawcze.

Nowe prawo restrukturyzacyjne ma zapewnić przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej przeprowadzenie procesu systemowych zmian majątkowych bądź organizacyjnych, zapewniając jednocześnie ochronę praw wierzycieli. Restrukturyzacja ma być alternatywą dla postępowań obejmujących likwidację majątku. Z zasady, w przypadku kolizji wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, pierwszeństwo będzie miał wniosek o restrukturyzację.

W prawie upadłościowym, jednymi z głównych zmian będą zwłaszcza brak uprzywilejowania należności publicznoprawnych oraz nowe brzmienie definicji niewypłacalności.  Przedsiębiorca będzie uznany za niewypłacalnego, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Dla ogłoszenie upadłości, nie będzie więc wystarczające trwałe niewykonywanie zobowiązań pieniężnych, a zwłaszcza – nie będą wystarczające sławne dwie niezapłacone faktury. Sąd będzie musiał zbadać zdolność przedsiębiorcy do ich wykonania.

Kancelaria monitoruje stan zmian. Na bieżąco będziemy omawiać proponowane rozwiązania.

Zmiany mogą wejść w życie już w 2015 roku.


 Do góry