Aktualności

Rewolucje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dyskutowany od dawna projekt zmian do kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został kilka dni temu przyjęty przez Radę Ministrów.


Projekt przewiduje zmiany w strukturze majątkowej spółki, zakładając fakultatywny charakter kapitału zakładowego oraz jego minimalną wysokość na poziomie 1 złotego. Z założeń wynika ponadto, że w spółce z o. o. będzie można ustanowić udziały bez ustalonej wartości (udziały beznominałowe), oderwane od kapitału zakładowego, zamiast lub obok udziałów tradycyjnych. Dodatkowo, projekt zakłada zapewnienie szerszej ochrony wierzycielom przez wprowadzenie tzw. testu wypłacalności.

Założenia dostępne są pod adresami:

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r837,Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zamianie-ustawy-Kodeks-spolek-handlowych-oraz-nie.html


https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-oraz.html

 Do góry