Aktualności

Ustawa o prawach konsumenta – z dostawą na Gwiazdkę

W dniu 24 czerwca br. opublikowano ustawę o prawach konsumenta. Ustawa, stanowiąca wdrożenie harmonizacyjnych przepisów Unii uchyliła dwie ustawy: ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 roku.


Nowa ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od publikacji, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia tego roku. Ustawa zmienia kilkadziesiąt przepisów kodeksu cywilnego, w tym tradycyjne przepisy o odstąpieniu – co powinno nawet najbardziej konserwatywnych prawników przekonać o istotności nowej regulacji.

 Do góry