Aktualności

Donosy w słusznej sprawie konsumenta

W dniu 30 czerwca 2014 roku Prezydent podpisał istotną nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Istotnych zmian jest sporo, ocena ich znaczenia zależy od zainteresowania poszczególnymi zakresami praktyki z ochrony konkurencji.


Jedną z nich jest wprowadzenie skróconej procedury rozpoznawania wniosków o zgodę na koncentrację i inne zmiany czyniące samą procedurę bardziej dostępną dla stron.


Wydłużony został okres przedawnienia praktyk ograniczający konkurencję i to w sposób istotny – bo z jednego roku do pięciu lat.
Wprowadzono nowe zachęty dla tak zwanych donosów w słusznej sprawie, czyli dodatkowe obniżenie kary za informację o innej zmowie cenowej, której przedsiębiorca był uczestnikiem.

Najważniejsze informacje: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1703 oraz http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11092 dla prenumeratorów biuletynu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 Do góry