Aktualności

Odpis bez sądu

Od dnia 1 lipca 2014 roku istnieje możliwość uzyskania odpisu z księgi wieczystej bez wizyty w sądzie.

Wystarczy wejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu do i kliknąć w zakładkę „składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych”. Następnie należy wprowadzić numer księgi wieczystej i wybrać rodzaj odpisu lub wyciągu. Potem pozostaje tylko wnieść opłatę i wydrukować dokument.

Na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wydruki te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

 Do góry