Aktualności

Nowelizacja ustawy o zbiórkach publicznych

Nowe przepisy wprowadza wchodząca w dniu dzisiejszym w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która zastąpi nieprzystające do rzeczywistości przepisy z 1933 r.
Ustawa ta wprowadza kilka przełomowych zmian. Jedną z nich jest uznanie, iż zbieranie datków przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie uznawane za zbiórkę publiczną i nie będzie wymagało zgłoszenia. Następna przełomowa zmiana to zastąpienie pozwolenia na zbiórkę zgłoszeniem w internecie na specjalnej stronie www.zbiorki.gov.pl. Dotychczasowo, możliwość przeprowadzenia zbiórki, była całkowicie uzależniona od zgody urzędników. Pozwolenie było wydawane na ogół po okresie miesiąca czasu. Na powyższej stronie mają być zamieszczane zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek, dostępne online dla wszystkich. Minister uzyska prawo do odmowy zamieszczenia zgłoszenia zbiórki, jeśli jej cel jest niezgodny z prawem lub jeśli organizatorzy nie dostarczyli sprawozdania z wcześniejszych zbiórek Takie zgłoszenie będzie zawierało wszelkie potrzebne dane: m.in. o organizatorach, czasie trwania, miejscu, celu, i przewidywanych kosztach organizacji.
Po zakończeniu zbiórki organizatorzy muszą sporządzić dwa sprawozdania: z przeprowadzonej zbiórki oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Sprawozdania  będą publicznie dostępne i darczyńcy będą mogli kontrolować, na co przeznaczono ich środki.
Nowelizacja w sposób znaczący ułatwia finansowanie inwestycji za pomocą tzw. crowdfundingu, co z dużym prawdopodobieństwem pozytywnie wpłynie na rozwój najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki.

 Do góry