Aktualności

Podatek za córkę

Pod koniec czerwca tego roku, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT i CIT. Istotną dla spółek zmianą jest opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane. Podatek będzie płacony nie przez samą spółkę, lecz przez polski podmiot posiadający udziały w tej spółce. Ustawodawca zamierza tym samym wprowadzić do polskiego prawa mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegający na wykorzystywaniu w działalności gospodarczej siedziby państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania.

Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznano: (1) podmiot, którego siedziba znajduje się w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, (2) podmiot, posiadający siedzibę w kraju, z którym Polska nie posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, (3) podmiot, w który polski podatnik posiada powyżej 25% udziałów, a spółka ta uzyskuje głównie dochody o charakterze pasywnym. Ustawa zawiera pewne wyłączenia podmiotowe. Nowelizacja zacząć obowiązywać już od 1 stycznia przyszłego roku. 

 Do góry