Aktualności

Prawo pracy w nowej formie

Zespół prawa pracy Kancelarii Tomczak & Partnerzy – występujący pod firmą Kancelaria Prawa Pracy – przygotowuje istotne zmiany w prezentacji naszej wiedzy i doświadczenia na tutejszej stronie internetowej.

Wkrótce dotychczasowe zakładki prawa pracy zastąpi blog (robocza nazwa jest łacińska: Causae laborem legis – czyli Przypadki prawa pracy), który będzie integrował zarówno prezentowane obecnie wiadomości oraz bardziej ogólne, teoretyczne rozważania prawników Kancelarii.

W każdym przypadku dewizą nowego portalu będzie odnoszenie się przede wszystkim do bieżących zdarzeń w obszarze prawa pracy.

 Do góry