Aktualności

Krótsze umowy na czas określony

Minister Pracy i Polityki Społecznej zapowiedział wczoraj (8 września), że jeszcze we wrześniu możemy spodziewać się projektu zmian kodeksu pracy w zakresie dotyczącym umów zawieranych na czas określony, przygotowanego przez resort pracy. Nowelizacja będzie przewidywała zarówno maksymalny czas trwania takich umów (w założeniach 36 miesięcy) oraz dłuższy okres ich wypowiedzenia – nie dwa tygodnie, a tyle, ile przewidują przepisy dotyczące umów zawartych na czas nieokreślony. Ponadto, zmienione przepisy mają nakładać na pracodawcę obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia.

Planowana nowelizacja jest wynikiem wyroku wydanego w marcu 2014 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał orzekł w nim, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, który nie jest uzależniony od okresu zatrudnienia dyskryminuje pracowników.

 Do góry