Aktualności

Podatki w spółkach kontrolowanych - komplikacje

Ostatnio wspominaliśmy o nowelizacji ustaw podatkowych, wśród której za najważniejszą zmianę należy uznać opodatkowanie dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane. Prezydent podpisał nowelizację w dniu 17 września 2014 roku. Większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Jednak w odniesieniu do zagranicznych spółek kontrolowanych pojawiły się komplikacje. Ustawodawca przewidział bowiem, że przepisy te wchodzą w życie trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. W związku z opóźnieniem powstałym przy publikacji, która miała miejsce dopiero w dniu 3 października 2014 roku, przepisy te wejdą w życie od dnia 1 lutego 2015 roku. Oznacza to, że będą one dotyczyć podatku należnego dopiero od 1 stycznia 2016 roku. Czy to jednak oznacza roczne wakacje od podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych?

 Do góry