Aktualności

Cena jako kryterium szczególne

W dniu 19 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy której ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek wprowadzania innych kryteriów, aniżeli tylko kryterium najniższej ceny. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 91 ust. 2a kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, tylko wówczas jeżeli „przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe”.

Wprowadzenie zmiany stanowi odpowiedź na praktykę zamawiających, którzy zazwyczaj jako jedyne kryterium postępowania publicznego stosowali kryterium najniższej ceny, co wielokrotnie prowadziło do sytuacji, w których postępowania publiczne wygrywane były przed podmioty niedysponujące żadnym doświadczeniem, ani żadnym zapleczem umożliwiającym wykonanie zlecenia.  

 

 

 

 Do góry