Aktualności

Projekt zmian w dziedziczeniu

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie Cywilnym w odniesieniu do reguł dziedziczenia. Z uwzględnieniem stabilności reguł kodeksowych zmiany te uznać należy za bardzo istotne. Dotychczas obowiązująca domyślnie zasad dziedziczenia prostego zostanie – w braku oświadczenia spadkobierców – zastąpiona dziedziczeniem z dobrodziejstwem inwentarza. Projekt zmian przewiduje szczegółowe uregulowanie kwestii sporządzenia inwentarza jako punktu odniesienia zobowiązań spadkobierców wobec wierzycieli.

 Do góry