Aktualności

Odpowiedzialność osobista w ochronie konkurencji

W dniu 18 stycznia 2015 roku wejdą w życie najpoważniejsze od lat zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumenta.

Jedną z istotnych zmian będzie objęcie odpowiedzialnością z tytułu naruszenia art. 6 ustawy (art.- 101 Traktatu) także osoby zarządzającej przedsiębiorcą dopuszczającym się naruszeń. Czeka nas oczywiście twórcza dyskusja prawna na temat, im jest w rozumieniu owego przepisu osoba zarządzająca, nie ulega jednak wątpliwości, iż sposób traktowania przez biznes naruszeń ustawy ulegnie w dłuższym okresie istotnej zmianie.

 Do góry