Aktualności

Prawo do zapomnianym a polskie sądy

Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uznaje prawa do zapomnienia, gdyż uznaje je za niedozwoloną formę cenzury, naruszającą wolność prasy, która między innymi polega na możliwości gromadzenia i archiwizacji materiałów dziennikarskich. Szerzej o wyroku można przeczytać w informacjach branżowych.

 Do góry