Aktualności

Terminowe umowy na czas określony

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swej stronie internetowej projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący umów o pracę zawieranych na czas określony.

W świetle projektu, okres zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Co więcej, pracodawca nie będzie mógł zawrzeć więcej niż trzech takich umów – zarówno w przypadku, w którym okres zatrudnienia przekroczy 33 miesiące, jak i wtedy gdy liczba umów zawartych na czas określony będzie wyższa niż trzy, umowa o pracę będzie traktowana jako zawarta na czas nieokreślony.

Nowelizacja wprowadza również nowe okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas określony – mają one zależeć od stażu pracy u konkretnego pracodawcy.

Projekt jest dostępny pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/

 Do góry