Aktualności

Nieuctwo jest konstytucyjnie niekaralne

Wyrokiem z dnia 6 października 2014 roku Sąd Najwyższy orzekł, że brak jest ustawowej podstawy do karania radców prawnych za naruszenie obowiązku szkoleń zawodowych. Sąd Najwyższy uznał, że z podstawowych zasad konstytucyjnych wynika, że każdy obowiązek obwarowany sankcją represyjną musi mieć zakotwiczenie ustawowe, zaś przepisy ustawy o radcach prawnych w tym zakresie nie są dostatecznie precyzyjne.

Z orzeczenia wynika, że stosowanie przez samorządy sankcje nie mogą wynikać jedynie z przyjętych w ramach danej korporacji zasad etyki i muszą mieć swą podstawę w ustawie.

 Do góry