Aktualności

Dodatek za dyżury lekarskie według Sądu Najwyższego

W uchwale "siódemki" z  6 listopada br. Sąd Najwyższy stwierdził, że za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego dopełniającego czas pracy lekarza do obowiązującej go przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy przysługuje jedynie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (sygn. akt I PZP 2/14).

Uchwała odpowiada na pytanie, czy w sytuacji, w której lekarz pełni dyżur korzystając następnie z 11-godzinnego wypoczynku i w konsekwencji nie przepracowując nominalnego czasu pracy, powinien on otrzymać wynagrodzenie za dyżury, czy też godzinami dyżurów należy w pierwszej kolejności „uzupełnić” brakujące godziny w ramach etatu. Sąd Najwyższy przychylił się do drugiego z powyższych stanowisk, stwierdzając, że dyżur dopełnia czas pracy lekarza, a dodatek za pracę w godzinach przepracowanych w ramach dyżuru przysługuje lekarzowi po przekroczeniu obowiązującej go przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, jako dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 Do góry