Aktualności

Kodeks pracy - umowy na czas trwania kadencji

Zgodnie z projektem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 października 2014 roku przepisy Kodeksu pracy w zakresie, w jakim odwołują się do umowy na czas wykonania określonej pracy zostaną uchylone.

Z powyższego wynika, że zamiarem ustawodawcy jest ograniczenie umów o pracę do trzech rodzajów: umowy o pracę na okres próbny, umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowy o pracę na czas określony. Jednocześnie jednak rozszerzony został katalog zawarty w art. 25 §4 Kodeksu pracy – przewidujący wyjątki od zasady, zgodnie z którą okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, zaś łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech – poprzez dodanie do niego umów o pracę zawartych na czas określony w celu wykonywania pracy przez okres kadencji.

Zabieg ten ma celu umożliwienie wyłączenia najszerszej grupy umów na czas wykonania określonej pracy, tj. umów zawieranych na czas trwania kadencji, z „zaostrzonego” reżimu umów o pracę na czas określony. 
Projekt jest dostępny pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/

 Do góry