Aktualności

Podatki zagranicznych kontrolowanych – ciąg dalszy

29  października 2014 roku Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych, zakładającą, że przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku.

Uchwalenie przez Sejm noweli wynikało z opóźnienia publikacji ustawy dotyczącej opodatkowania firm, których spółki córki zarejestrowane są w rajach podatkowych.

W następstwie tej zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku regulacje dotyczące obowiązku opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 Do góry