Aktualności

Magiczna kostka jako znak towarowy

Kilka dni temu - 25 listopada 2014 roku zapadł wyrok Sądu Unii Europejskiej (pierwszej instancji), dotyczący wniosku spółki Simba Toys o unieważnienie prawa do znaku towarowego w postaci kształtu kostki Rubika. Sąd oddalił ten wniosek.

Zgłoszenie kształtu kostki jako wspólnotowego znaku towarowego, będące podstawą niniejszej sprawy, zostało dokonane przez spółkę SevenTowns w 1996 roku i zarejestrowane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w 1999 roku w klasie „układanki trójwymiarowe”.

W 2006 roku skarżąca spółka Simba Toys wniosła o unieważnienie prawa do znaku w postaci kształtu kostki Rubika. Głównym zarzutem skarżącej spółki było twierdzenie, że kształt kostki jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego – czyli układanki trójwymiarowej zawierającej elementy mogące obracać się dookoła własnej osi – podczas gdy oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego douzyskania efektu technicznego nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe.

W wyroku T-450/09, Sąd Unii Europejskiej przypomniał, że zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku,wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarówlub ich opakowań,pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Wspomniany znak towarowy nie uniemożliwia więc zdaniem sądu wprowadzania do obrotu przez inne podmioty układanek trójwymiarowych, pod warunkiem, że będą posiadały kształt inny niż kształt sześcianu lub będą posiadały kształt sześcianu, ale którego powierzchnie nie zawierają struktury siatki analogicznej do tej przedstawionej w spornym znaku towarowym ani żadnego innego podobnego motywu – i to niezależnie od tego, czy takie układanki posiadają zdolność rotacji czy też nie.

Skarżąca spółka ma prawo odwołać się od tego wyroku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 Do góry