Aktualności

Prawdziwe, jedno "jedno okienko"

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która umożliwi przedsiębiorcom szybsze rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, albowiem już razem z odpisem postanowienia o wpisie do KRS otrzymają oni zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, który od razu po dokonaniu wpisu do KRS-u pozwoli na automatyczne nadawanie dla podmiotów tam wpisanych identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON, które to przekazywane będą prosto z bazy danych KRS do GUS oraz Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

 Do góry