Aktualności

Na okres próbny naprawdę

Od kilku tygodni informujemy na naszej stronie internetowej o przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekcie nowelizacji kodeksu pracy.

Proponowane przez resort zmiany mają dotyczyć także umów zawieranych na okres próbny.

W projekcie nowelizacji umowy te zostały literalnie nazwane umowami o pracę (obok umów zawartych na czas nieokreślony i określony), podczas gdy obecnie jedynie poprzedzały zawarcie umów o pracę. Projekt stwierdza również wyraźnie, że zawarcie umowy o pracę na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownikai możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. W końcu według propozycji Ministerstwa, ponowne zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na okres próbny będzie mogło nastąpić wyłącznie wtedy, gdy pracownik zostanie zatrudniony do wykonywania pracy innego rodzaju.

Ustawa przewiduje długi bo sześciomiesięczny okres vacatio legis, z doniesień prasowych wynika jednak, że Ministerstwo nadal przewiduje, iż nowelizacja wejdzie w życie jeszcze w 2015 roku.

 

 

 Do góry