Aktualności

Ochrona miejsc pracy

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 19 grudnia 2014 roku uchwalona została zmiana tzw. ustawy antykryzysowej dotycząca ochrony miejsc pracy w związku z embargiem rosyjskim (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, Dz. U. z 2013 roku, poz. 1291).

Przewidziana w nowelizacji pomoc ma zostać skierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność usługową w handlu, przetwórstwie lub transporcie i obejmować dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniem w przedsiębiorstwach, w których w związku z nałożeniem embargo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 lutego 2015 roku.

 Do góry