Aktualności

Nowe zasady ładu korporacyjnego

Giełda Papierów Wartościowych, ogłosiła iż ruszają konsultacje publiczne do projektu zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” . W projekcie uwzględnione zostały kwestie istotne dla corporate governance w Unii Europejskiej. Zgodnie z ogłoszeniem, zamieszczonym na stronie Giełdy Papierów Wartościowych,  konsultacje potrwają do końca lutego 2015 r.  Najistotniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim sformułowania nowych zasad dotyczących zadań i zakresu odpowiedzialności zarządów spółek oraz zwiększenia nacisku na rolę Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego.

Zmiany wprowadzają również, wyodrębnienie zupełnie nowych rozdziałów dotyczących organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w spółce oraz konfliktów interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi, a także rozdział dotyczący wynagrodzeń. Zmienione „Dobre Praktyki Spółek” zwracają szczególną uwagę na kwestie różnorodności zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych.
Dla zainteresowanych zapoznaniem się z całością projektu zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, został on udostępniony na stronie www.corp-gov.gpw.pl

 Do góry