Aktualności

Połączenie banków a bankowy tytuł egzekucyjny

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności stosowania art. 788 § 1 k.p.c., statuującego zasadę przejścia praw i obowiązków z tytułu egzekucyjnego w toku sprawy, do bankowego tytułu egzekucyjnego, w sytuacji gdy w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego doszło do połączenia się banków poprzez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank przejmujący.

W podjętej tegoż dnia uchwale Sąd Najwyższy uznał, że po wszczęciu egzekucji, której podstawą jest bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, doszło do połączenia banków poprzez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank przejmujący, sąd nadaje klauzulę wykonalności na rzecz banku przejmującego na podstawie art. 788 § 1 k.p.c..

 Do góry