Aktualności

Rejestracja przez Internet

W dniu 15 stycznia 2015 weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.

Nowelizacja umożliwia rejestrację spółek jawnych i komandytowych za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przy wykorzystywaniu wzorców umów udostępnianych w tym systemie.

Do tej pory możliwość zarejestrowania i zawiązania spółki przez Internet dotyczyła jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki nowelizacji, w przypadku każdej z tych trzech spółek, możliwe będzie za pomocą systemu teleinformatycznego dokonywanie zmian w umowach spółek oraz rozwiązanie tych spółek. Przez Internet będzie można zrobić również zmiany w rejestrze np. takie jak zmiana wspólnika czy zmiana kapitału spółki.  Spółka komandytowa zawarta w ten sposób nie będzie wymagała formy aktu notarialnego, co spowoduje że zawiązanie jej stanie się dużo łatwiejsze. 

 Do góry