Aktualności

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych: 15 stycznia 2015

15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z przyjętą nowelizacją podmioty już zarejestrowane oraz te, które dopiero składają wniosek, nie będą musiały do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot dołączać wzoru podpisu tych osób.

Do wniosku dołączona będzie  natomiast zgodę na powołanie. Zgoda taka nie będzie jednak wymagana, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Więcej informacji na naszej stronie Transakcje & Restrukturyzacje.

 Do góry