Aktualności

Przedmiot działalności po nowemu w rejestrze

Od 1 grudnia 2014 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oprócz istotnych zmian dotyczących nadawania rejestrowanym spółkom identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nowe brzmienie uzyskał art. 40 pkt 1 ustawy o KRS.

Zgodnie z nowelizacją w KRS może być ujawnionych nie więcej niż dziesięć pozycji dotyczących przedmiotu działalności, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Wszystkie podmioty wpisane do KRS będą miały obowiązek składając po 1 grudnia 2014 roku,  pierwszy wniosek o zmianę danych w Rejestrze, zgłosić zmiany w zakresie przedmiotu działalności, składając wraz z wnioskiem o zmianę formularz KRS ZM, w którym wskażą przedmiot przeważającej działalności oraz ograniczą pozostałe dane do dziesięciu pozycji.

Zgłoszenie takie nie wymaga zmian umowy spółki czy statutu.

Zgodnie z ustawą wszystkie podmioty mają na dokonanie powyższych zmian 5 lat, chyba że wcześniej będą składały wniosek o zmianę danych w Rejestrze.

 Do góry