Aktualności

Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS – podsumowanie 2014 roku

W wyniku przeprowadzenia ponad 609 tysięcy kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w 2014 roku ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe o łącznie - 177 milionów złotych.

I tak, zasiłki chorobowe zostały wstrzymane w 37,5 tysiąca przypadkach (na łączną kwotę 18,6 miliona złotych), obniżenie zasiłku chorobowego i świadczeń rehabilitacyjnych w wyniku ustania tytułu ubezpieczenia dotknęło aż 211 tysięcy osób (na łączną kwotę 152 mln złotych), ponadto obniżenie to dotknęło także te osoby, które opóźniły się w przekazaniu swojemu pracodawcy  zwolnień lekarskich (na łączną kwotę 6,5 miliona zł).

Wynik ten, pomimo szokująco wysokich kwot, jest i tak lepszy niż w roku 2013, gdzie cofnięto lub zmniejszono świadczenia chorobowe na łączną kwotę 212 milionów złotych.

 Do góry