Aktualności

Rada Dialogu Społecznego – nowy projekt

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace wspólnego eksperckiego zespołu związków zawodowych, pracodawców oraz rządu nad projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Instytucja ta ma zastąpić Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Od czerwca 2013 roku w pracach Trójstronnej Komisji nie bierze udziału strona pracownicza, która zawiesiła w niej swoje uczestnictwo. Spowodowane jest to tym, że zdaniem związkowców ich postulaty nie były odpowiednio respektowane przez stronę rządową.

Projekt zakłada m.in. zwiększenie autonomii Rady, a także rotacyjne zmiany na jej czele, tak aby każda z uczestniczących stron miała możliwość kierowania jej pracami przez określony czas. Pomysłodawcy projektu zakładają, że trafi on do Sejmu jeszcze przed wakacjami 2015 roku.

 Do góry