Aktualności

Cofnięcie tytułu egzekucyjnego niweczy przedawnienie

W uchwale z dnia 19 lutego 2015 roku (sygn. akt III CZP 103/14) Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie sądu II instancji, czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku przez wierzyciela pierwotnego po dokonaniu cesji wierzytelności oznacza, że cofnięcie takie niweczy skutki przedawnienia.

W ocenie Sądu Najwyższego umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela - banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności - niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.

 Do góry