Aktualności

Odpowiedzialność za długi przekształconego przedsiębiorcy

Uchwałą z dnia 26 lutego 2015 roku (sygn. akt III CZP 106/14) Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii przejęcia praw i obowiązków z tytułu wykonawczego w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę akcyjną.

Zgodnie z treścią wyżej wskazanej uchwały Sąd Najwyższy uznał, że przepis art. 788 § 1 kodeksu postępowania cywilnego ma zastosowanie w razie przejścia uprawnień lub obowiązków w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Sąd Najwyższy potwierdził zatem odpowiedzialność za długi nowej spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w trybie art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych.

 Do góry