Aktualności

Pozew grupowy OFE - dopuszczalny

W dniu 4 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnął, że pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa, ZUS oraz towarzystwom emerytalnym w związku z nowelizacją ustawy o otwartych funduszach emerytalnych w 2013 roku, jest dopuszczalny.

Poza zakazem reklamy otwartych funduszy emerytalnych, nabywania przez nie obligacji „rządowych” oraz wprowadzeniem mechanizmu „suwaka” (stopniowego przekazywania środków zgromadzonych na rachunkach ubezpieczonych do FUS począwszy od osiągnięcia wieku o 10 lat niższego niż emerytalny) wspomniana nowelizacja spowodowała jednorazowe przeniesienie 51% aktywów funduszy (ponad 153 mld złotych) do FUS. W pozwie grupowym ubezpieczeni domagają się odszkodowania wynikającego właśnie z przekazania zgromadzonych środków uznając ten transfer za wywłaszczenie.

Przypomnijmy: kontrowersyjna nowelizacja została także zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich. Na razie jednak Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się w tej sprawie.

 Do góry