Aktualności

Uproszczenie biurokracji budowlanej

16 marca bieżącego roku Prezydent podpisał znowelizowaną  ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawodawcy jest usprawnienie procesu budowlanego przez zniesienie części ograniczeń biurokratycznych i prawnych.

Nowelizacja przewiduje m.in. zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych. Dodatkowo zrezygnowano z obowiązku załączania do  projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów, o warunkach przyłączeniowych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. Przewiduje się również ograniczenie zasady, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ustawa wchodzi w życie 16 czerwca 2015 roku.

 Do góry