Aktualności

Poselski projekt zmiany ustawy - prawo bankowe

W dniu 20 lutego 2015 roku wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim.

Projekt dotyczy przede wszystkim zagwarantowania kredytobiorcom ponoszenia ryzyka kursowego w nie większym stopniu niż 30% w stosunku do kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu. Zaproponowano ponadto wprowadzenie uregulowań, które zabraniają bankom obniżenia kwoty udzielonego kredytu lub też wypowiedzenia konsumentowi umowy kredytu, z powodu utraty zdolności kredytowej, jeżeli wierzytelność banku jest choćby częściowo zabezpieczona hipotecznie, a kredyt został już wypłacony.

Dnia 11 marca 2015 roku projekt został skierowany do konsultacji.

 Do góry