Aktualności

Przekształcenie użytkowania wieczystego - niekonstytucyjne

Wyrokiem z dnia 10 marca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dn. 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 83 z 2012 roku ) (sygn. akt K 29/13).

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowane przepisy naruszały zasady zaufania do państwa i prawa oraz sprawiedliwości społecznej, w zakresie w jakim przyznawały prawo żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tylko określonej grupie podmiotów, tj. osobom fizycznym i prawnym, będącym w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi.

Ponadto, przepisy te są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim dotyczą nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, brak możliwości odmówienia przez gminy żądaniom użytkowników wieczystych stanowi naruszenie samodzielności gmin. Wskazane przepisy utraciły moc z dniem 17 marca 2015 roku.

 Do góry