Aktualności

Projekt nowelizacji kodeksu pracy już niedługo w Sejmie

W dniu 31 marca 2015 roku Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie umów terminowych przedstawiony mu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt zostanie następnie skierowany do Sejmu, gdzie zajmą się nim posłowie. Jest to kolejny etap prac nad zmianami w kodeksie pracy. Prace nad projektem trwają nieprzerwanie od października 2014 roku, zmiany z powodzeniem przeszły etap konsultacji społecznych.  

Najdonioślejszą zmianą jest wydłużenie okresu wypowiedzenia umów na czas określony poprzez zrównanie z okresem wypowiedzenia mającym zastosowanie przy umowach na czas nieokreślony oraz ustalenie maksymalnego okresu zawierania umów terminowych z jednym pracownikiem na 33 miesiące.

 Do góry