Aktualności

Nieważność umowy o świadczenie przez osobę trzecią

W dniu 9 października 2014  roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie (sygn. akt: IV CSK 29/14), w którym uznał, że nieważna jest umowa o świadczenie przez osobę trzecią, jeżeli żadnej ze stron nie łączy stosunek obligacyjny z tą osobą trzecią. Wyrok ten może mieć szczególne znaczenie dla transakcji fuzji i przejęć, ponieważ powszechną praktyką w tego rodzaju transakcjach jest stosowanie np. przy umowach sprzedaży udziałów, iż spółka sprzedająca udziały zobowiązuje się, że określone osoby trzecie będą zachowywały się w określony sposób, z reguły osoby te są gwarantem wykonania takiej umowy.

 Do góry