Aktualności

Przeciwko pracy przymusowej

Organy Unii Europejskiej są już na ostatniej prostej do osiągnięcia politycznego kompromisu i rekomendacji, aby Państwa Członkowskie ratyfikowały nowy protokół Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Został on przyjęty na 103. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2014 roku i dotyczy pracy przymusowej.

Protokół ten przewiduje, że państwa, które go ratyfikują będą m.in. (i) zapobiegać pracy przymusowej, w tym w szczególności w kontekście handlu ludźmi, (ii) zwiększać ochronę ofiar pracy przymusowej, a także (iii) zapewnią im dostęp do odszkodowań. Powyższe ma zostać wdrożone poprzez odpowiednią politykę danego kraju oraz plan działań zmierzający do likwidacji pracy przymusowej.

Unia Europejska rekomenduje ratyfikację tego protokołu do końca 2016 roku.

 Do góry