Aktualności

Ubezpieczenie L4 dla prokuratorów i sędziów

Zasiłek chorobowy co do zasady wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. W związku z powyższym, powstają nowe produkty – polisy ubezpieczeniowe, pozwalające na ubezpieczenie 20% utraconego w razie choroby zarobku.

Taka oferta była dotychczas dostępna dla funkcjonariuszy służb mundurowych, a od marca 2015 roku – także dla prokuratorów i sędziów. W przygotowaniu jest także oferta dla pozostałych pracowników i urzędników wymiaru sprawiedliwości. Dzięki polisie ubezpieczyciel zwraca różnicę w wynagrodzeniu wywołaną chorobą przez maksymalnie 3 miesiące w roku.

Oczywiście w przypadku takich umów powstają wątpliwości, dotyczące prawidłowego korzystania ze zwolnień L4 przez ubezpieczonych. Jest to przyczyną, dla której jak na razie ubezpieczenia tego typu są dostępne dla ograniczonej grupy osób, które ze względu na zajmowane stanowisko są postrzegane jako mniej predysponowane do nadużyć.

 Do góry