Aktualności

Waluta na wekslu

Określenie waluty poza osnową weksla własnego in blanco nie powoduje jego nieważności.

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 11/15 z 17 kwietnia 2015 roku.

Sąd Najwyższy potwierdził, że brak wskazania waluty, w której ma nastąpić zapłata oznaczonej sumy pieniężnej, w samym poleceniu lub przyrzeczeniu zapłaty tej sumy, nie będzie prowadzić do nieważności weksla, gdy nazwa waluty została oznaczona w oznaczeniu sumy pieniężnej zamieszczonym w prawym górnym rogu dokumentu weksla.

Na pełną interpretacje stanowiska Sądu Najwyższego trzeba poczekać do publikacji uzasadnienia wyroku.      

 Do góry