Aktualności

Konsultacje z partnerami społecznymi na szczeblu Komisji Europejskiej

Komisja Europejska w kwietniu br. rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi (przedstawicielami pracowników i pracodawców) w zakresie konsolidacji trzech unijnych dyrektyw: (i) o zwolnieniach grupowych (Dyrektywa Rady 98/59/WE), (ii) o przejściu zakładu pracy (Dyrektywa Rady 2001/23/WE) oraz (iii) o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE).

Celem Komisji Europejskiej jest poprawa spójności i wzmocnienie efektywności istniejącego obecnie prawa unijnego w zakresie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji na poziomie legislacyjnym państw członkowskich UE.

Planuje się, że partnerzy społeczni przedstawią swoje stanowiska do końca czerwca 2015 roku.

 Do góry