Aktualności

Pierwsze skutki nowelizacji Prawa zamówień publicznych

W dniu 19 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Wśród najważniejszych zmian należy wskazać na takie, które pozwalają udzielającym zamówień publicznych, wymagać od wykonawców lub podwykonawców, aby ci do realizacji przetargu kierowali pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to pracowników wykonujących roboty budowlane lub usługi. 

W ocenie ekspertów wprowadzone zmiany stanowią duży sukces. Po kilku miesiącach obowiązywania tych przepisów można zauważyć, iż kryterium "najniższej ceny" przestało być dominującym. Jest to efekt powyższych rozwiązań, które wymuszają na wykonawcach i podwykonawcach zapewnienia pracownikom warunków finansowych, które nie mogą naruszać ich praw pracowniczych.

 Do góry