Aktualności

Publikacja ustawy ratyfikującej umowę międzyrządową ws. regulacji FATCA

W dniu 18 maja 2015 roku w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst ustawy ratyfikującej umowę międzynarodową dotyczącą wdrożenia regulacji FATCA.

Celem umowy międzyrządowej ma być przede wszystkim ograniczenie niedogodności dla polskich instytucji finansowych, związanych z przystosowaniem ich działalności do wypełnienia obowiązków, jakie przewiduje regulacja FATCA. Co najważniejsze, umowa międzyrządowa ma stanowić podstawę prawną do wykonywania przez polskie instytucje finansowe obowiązków informacyjnych, bez naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w wewnętrznym porządku prawnym.

Zgodnie z art. 2 ustawy o ratyfikacji, jej postanowienia wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji, tj. z dniem 2 czerwca 2015 roku.

 Do góry