Aktualności

Wyrok w sprawie pokrycia kosztów leczenia nieubezpieczonych pacjentów

W dniu 4 maja br. Sąd Okręgowy w Warszawie, po trwającym ponad 7 lat procesie wydał wyrok zasądzający od Skarbu Państwa na rzecz Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim kwotę  ponad 468,8 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami za leczenie nieubezpieczonych pacjentów.

Sprawa dotyczyła świadczeń udzielonych w stanach nagłych w latach 2005-2007. Obowiązujące wówczas ustawy nie zawierały przepisu, który wskazywałby, że w takich przypadkach NFZ ma pokryć koszty leczenia. Mimo to, zdaniem Sądu Okręgowego, Skarb Państwa jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów, co wynika z obowiązku udzielenia przez podmiot leczniczy pomocy medycznej osobie, która jej potrzebuje ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Sąd Okręgowy powołał się w tym zakresie na stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 roku, o sygn. akt I CSK 125/07, zgodnie z którym dla istnienia takiego obowiązku nie jest konieczny wyraźny przepis prawa.

 Do góry