Aktualności

Strajk policji

Zakaz podejmowania akcji strajkowych przez związek zawodowy policjantów nie narusza ich prawa do zgromadzeń.  Tak wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Junta Rectora del Ertzainen Nazional Elkartasuna (związku zawodowego policjantów w Kraju Basków) przeciwko Hiszpanii (45892/09).

Orzeczenie to ma bardzo ważny wymiar dla Polski, gdyż zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 ustawy o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355, tj.), policjanci mogą się zrzeszać w związku zawodowym, ale nie przysługuje im prawo do strajku. Ustawa wskazuje także, że istnieć może tylko jeden związek zawodowy w polskiej Policji.

W świetle wskazanego wyroku, uregulowania krajowe realizują standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie praw związkowych służb mundurowych i nie ograniczają nadmiernie wolności stowarzyszania się w takich zawodach.

 Do góry